Πρωταγωνιστές

Η ιστοσελίδα ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ έρχεται να αναδείξει την αξία και τη σημασία της προσωπικότητας. Τους πραγματικούς ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ που καθορίζουν την πορεία των πραγμάτων αλλά και τους γνωστούς και αγνώστους ήρωες της καθημερινότητος.

Είναι η απάντηση απέναντι στην ακραία προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων που, αν και δεν έχουν σχέση ουσίας προς την πραγματικότητα, χαίρουν απεριόριστης προβολής από τα συστημικά Μέσα της Ενημέρωσης στην Ελλάδα (και όχι μόνον).